Müşteri Araştırması ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Müşteri Araştırması" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Müşteri Araştırması" ne demek?

 1. Alıcıların gelecekteki olası gereksinimlerini kestirmek ve karşılayabilmek amacıyla yapılan her türlü araştırma.

Müşteri Araştırması nedir? İlişkili sözcükler

 • Kooperatif: Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ortaklık. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık. devamı...
 • Iktisadi öngörü: Ekonominin gelecekteki olası gelişme eğilimini tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi. devamı...
 • Gelir Gideri: Geliri sağlayabilmek amacıyla yapılan giderler. devamı...
 • Poisson Dağılımı: Küçük olasılıklar dağılımı. (olasılık kuramı) Olasılık işlevi, a bir değiştirge olmak üzere, (…) biçiminde verilen x kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Dağılımın ortalaması ve değişkesi a’ya eşittir. devamı...
 • Olasılık Dağılımı: Değişken eğer kesikli bir tesadüfi değişken ise değişkenin her değerinin olasılığını veren bir matematiksel formül veya değişken eğer sürekli bir tesadüfi değişken ise, matematiksel bir formülle tanımlanan eğrinin altında kalan alan yoluyla elde edilen belli bir aralıktaki olasılık. devamı...
 • T Dağılımı: (Kuramsal istatistik) X, ölçünlü olağan dağılımlı ve Y, n bağımsızlık sayısı ile (…)dağılımlı olasılıksal değişkenler olmak üzere, T = (…)olasılıksal değişkenin dağılımı. T’nin olasılık yoğunluk işlevi, (…)olur. Burada n, bağımsızlık sayısıdır, anlamdaş Student dağılımı. devamı...
 • Net Future Value: Gelecekteki net değŸer, birleşŸik faize ek olarak ve daha az giderlerle gelecekteki gelir değŸeri (Muhasebecilik) devamı...
 • önsözleşme: Gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak yapılan sözleşme, akit vaadi. devamı...
 • Toplumsal Güvenlik: Geleceğin kuşkusuz yaşamı sağlanılmak amacıyla kişilerin her tür dokunca ve tehlikeleri karşılayabilmek için karşılıklı yaptıkları dayanışmaların tümü. devamı...
 • Geçici Türdeş Süreç: (Olasılık kuramı) Geçiş olasılıklarının, t uzunluğundaki herhangi bir zaman aralığı için aynı olduğu olasılıksal süreç. devamı...

Müşteri Araştırması ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.