Mutant ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Mutant" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mutant" ne demek?

 1. Değişmiş gen

 2. Genetik materyalin değişmesi sebebiyle bazı fiziksel ve biyokimyasal özellikler açısından ana babasından ya da bir önceki öncü hücreden farklı olan, mutasyona uğramış birey ya da hücre.

 3. Yüksek oranda mutasyonlara sahip bir geni içeren yeni nesil canlı.

 4. Genetik materyalin değişmesi nedeniyle bazı fiziksel ve biyokimyasal özellikler açısından ana babadan veya bir önceki öncü hücreden farklı olan, mutasyona uğramış birey veya hücre.

Mutant nedir? İlişkili sözcükler

 • Mutant Kodon: Dna çift heliksinin transkripsiyonu sırasında, üçlü gruba farklı bir azotlu bazın girmesi ile teşekkül eden ve normal kodondan farklı olan, mutasyona uğramış kodon. devamı...
 • Dna Mutant: Bazı bakterilerin sıcağa bağlı olarak DNA sentezi yapamamasına sebep olan mutasyona uğramış DNA ları. Örnek: Bir tip mutant bakteri, 37°C de DNA sentezi yapmasına karşın 42°C de yapamaz. devamı...
 • ısıya Duyarlı Mutant: Normal olarak belli bir sıcaklıkta görev yapan, farklı bir sıcaklıkta görev yapamayan farklılaşmış proteini kotlayan gene sahip bir hücre ya da organizma. devamı...
 • Izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz devamı...
 • Monohibrit: Bir karakter bakımından farklı olan ana babanın melez dölü; bir alel çifti bakımından heterozigot birey. Bir karakter bakımından melez olan bireyler. devamı...
 • Epigenesis: Epigenesis, farklılaşŸmamışŸ basit tek bir hücreden kademeli hücre bölünmesi işŸlemi ve organlara dönüşŸme/farklılaşŸma yoluyla bir organizmanın gelişŸimi (Biyoloji); dışŸ güçler tarafından bir mineralin doğŸasında meydana getirilen değŸişŸiklik (Minerarolji) devamı...
 • Heterozigot: Kırma Belli bir gen bölgesinde anne ve babadan alınmış farklı allellerin bulunması. devamı...
 • Fibrozis: Bir organ veya dokuda, fibroblast ve kollajen ipliklerden zengin aşırı düzeyde bağ dokusu artışı. Kılcal damar artışı ve ödeme rastlanmadığından fibroplazinden sonraki, hücreden zengin olduğu için de sklerozisten bir önceki evre olarak değerlendirilir. devamı...
 • Dihibrit: İki karakter bakımından melez olan bireylere verilen ad. İki alel çifti bakımından heterozigot olan birey. İki alel çifti bakımından farklı bireyler arasındaki çaprazlama. devamı...
 • Mutant Strain: Mutant suş devamı...

Mutant ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.