mutasarrıf sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mutasarrıf kelimesinin manası:

  1. Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran.
    Örnek: İmam Efendi, bir serviye belini dayayıp çömelerek Mülk suresini okumaya başladı. M. Ş. Esendal
  2. Tanzimat'tan sonra, Osmanlı yönetim teşkilatında sancakların yöneticisi.
  3. Tanzimattan sonra, Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad.

mutasarrıf ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları