mutasavvıf sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mutasavvıf kelimesinin manası:

  1. Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı'ya adamış kimse, sofi.

mutasavvıf ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları