Mutavassıt Sureler ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Mutavassıt Sureler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mutavassıt Sureler" ne demek?

 1. (Bak: Evsat-ı mufassal)

Mutavassıt Sureler nedir? İlişkili sözcükler

 • Haddi Evsat: Man: Hadd-i asgar ile hadd-i ekberden çıkartılan diğer bir hüküm veya netice. Mesela: Alem hadistir. Bunu, bu davayı isbat için: “Çünkü: Alem mütegayyerdir ve her mütegayyer hadistir” dediğimizde: Alem, “hadd-i asgar”; hadis, “hadd-i ekber”, mütegayyer, “hadd-i evsat” olur. (Osmanlıca’da yazılışı: hadd-i evsat) devamı...
 • Evasıt: (Evsat. C.) Vasatlar, orta hal ve vaziyetler. devamı...
 • Mahlulu Mufassal: Tapu usulüne ait bir tabir olup, köyler ve mezarlar tımarıydı. Berat ile verilirdi. (Osmanlıca’da yazılışı: mahlul-u mufassal) devamı...
 • Kısarı Mufassal: Kur’an-I Kerim’de 99. sure olan Zilzal suresinden 114. olan Nas suresine kadar olan surelerdir. (Osmanlıca’da yazılışı: kısar-ı mufassal) devamı...
 • Evsatı Mufassal: Kur’an-I Kerimin 86. suresi olan Tarık Suresinden 98. sure olan Beyyine Suresinin sonuna kadar olan surelerdir. (Osmanlıca’da yazılışı: evsât-ı mufassal) devamı...
 • Taziri Evsat: İçtimai mevkileri orta halde bulunan kimseler hakkındaki ta’zirdir ki, hem mahkemeye bilcelb ilam suretiyle, hem de hapis suretiyle yapılabilir. (Osmanlıca’da yazılışı: ta’zir-i evsat) devamı...
 • Taziri Evsat: İçtimai mevkileri orta halde bulunan kimseler hakkındaki ta’zirdir ki, hem mahkemeye bilcelb ilam suretiyle, hem de hapis suretiyle yapılabilir. (Osmanlıca’da yazılışı: ta’zir-i evsat) devamı...
 • Imamı Taberanı: (Süleyman bin Ahmed Taberani) Hadis alimidir. Şam’da Taberiyye’de doğmuş ve orada vefat etmiştir. (260-360) Kebir, Evsat ve Sagir hadis kitablarını yazmak için 33 sene Irak, Hicaz, Yemen, Mısır ve başka yerleri dolaşmıştır. (Osmanlıca’da yazılışı: imam-ı taberanî) devamı...
 • Usulü Fıkıh Ilmi: Fıkıh ilmine ait bilgilerin esası ve istinadgahı olan bir ilimdir. Şer’i hükümlerin mufassal ve muayyen delilleri ve hikmetleri bu sayede bilinir ve bu dini hükümler, bu muayyen ve müşahhas deliller vasıtası ile istinbat ve isbat olunur. Bu ilme “Hikmet-i teşriiye” de denilmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: usul-ü fıkıh ilmi) devamı...
 • Diffuse: Yaymak, dağıtmak, dağılmak, yayılmak; dökmek; karıştırmak; nüfuz etmek Ayrıntılı, mufassal devamı...

Mutavassıt Sureler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.