muteber

“Muteber,” Arapça kökenli bir kelime olup, Türkçe’de “geçerli,” “itibarlı,” “saygın” ve “etkili” gibi anlamlara gelir. Bu terim, genellikle bir fikir, görüş, kişi veya kurumun kabul gören, güvenilir ve saygın bir konumda olduğunu ifade eder.

Örnek kullanımlar:

  1. “Onun fikirleri muteberdir, çünkü uzman bir konuşmacıdır.”
  2. “Bu kurum, sektördeki muteber kuruluşlardan biridir.”
  3. “Muteber bir kaynaktan alınan bilgilerle daha sağlıklı sonuçlara ulaşabiliriz.”

“Muteber” terimi, genellikle olumlu bir çağrışım taşır ve bir şeyin güvenilir, kabul görmüş veya saygıdeğer olduğunu vurgular. Bu terim, fikir alışverişi, bilgi paylaşımı veya karar alma süreçlerinde güçlü ve etkili olanı ifade etmek için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi