Müteselsil ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Müteselsil" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Müteselsil" ne demek?

 1. Zincirleme.

 2. Dayanışmalı (solidarisch, solidaire). ~ borç: dayanışmalı borç. ~ kefalet: dayanışmalı boyunluluk. ~ mes’ûliyyet: dayanışmalı sorumluluk, dayanışmalı sorum.

Müteselsil nedir? İlişkili sözcükler

 • Dayanışmalı: Aralarında dayanışma bulunan. Müteselsil, ~ borç: müteselsil borç. ~ boyunluluk: müteselsil kefâlet. ~ sorum, sorumluluk: müteselsil mes’ûliyyet. devamı...
 • Müteselsil Kefalet: Alacaklının doğrudan doğruya asıl borçluya başvurmaksızın kefil aleyhine takibe geçebildiği kefalet türü. Bk. zincirleme borçlanım devamı...
 • Müteselsil Suç: Bk. zincirleme suç devamı...
 • Müteselsil Kefil: Bk. zincirleme borçlancı devamı...
 • Müteselsil Borçlular: Bk. zincirleme borçlular devamı...
 • Responsibility: Mesuliyet, sorum, sorumluluk. Sorumluluk, mesuliyet, yükümlülük, güvenilirlik, sağlamlık, ödeme gücü, temyiz gücü devamı...
 • Mesuliyyet: Sorumluluk, sorum. devamı...
 • Müteselsil Borç: Birden çok borçlunun, her birinin ayrı ayrı tamamından sorumlu bulundukları borç. Bir borç ilişkisinde birden fazla kişinin alacaklıya karşı her birinin borcun tamamından asıl borçlu sıfatıyla sorumlu olduğu borç. devamı...
 • Kıyas ı Müselsel: Bk. zincirleme tasım devamı...
 • Müteselsilen: Sıra ile, zincirleme olarak, birbiri peşi sıra. devamı...

Müteselsil ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.