mütevelli ne demek

Mütevelli Nedir?

Mütevelli, vakıf malının idaresinden sorumlu olan kişidir. Vakıf senedinde belirtilen amaçlara uygun olarak vakıf malını yönetmek, gelirlerini toplamak ve harcamak mütevellinin görevidir. Mütevelli, vakfın kurucusu tarafından atanabilir veya vakıf senedinde belirtilen şekilde seçilebilir.

Mütevellinin Görev ve Yetkileri

Mütevellinin görev ve yetkileri, vakıf senedinde belirlenir. Genel olarak, mütevellinin görev ve yetkileri şunlardır:

  • Vakıf malını yönetmek ve idare etmek
  • Vakıf gelirlerini toplamak ve harcamak
  • Vakıf malını korumak ve değerlendirmek
  • Vakıf senedinde belirtilen amaçlara uygun olarak vakıf faaliyetlerini yürütmek
  • Vakfın hesaplarını tutmak ve düzenli olarak raporlamak
  • Vakfın denetimini sağlamak
  • Vakıf hakkında gerekli bilgileri ilgili mercilere bildirmek

Mütevellinin Sorumlulukları

Mütevelli, vakıf malını ve gelirlerini dikkatli ve özenli bir şekilde yönetmekten sorumludur. Mütevelli, vakıf malını ve gelirlerini kendi çıkarları için kullanamaz veya başkalarına kullandıramaz. Mütevelli, vakıf senedinde belirtilen amaçlara uygun olarak vakıf faaliyetlerini yürütmek zorundadır. Mütevelli, vakfın hesaplarını düzenli olarak tutmak ve ilgili mercilere bildirmek zorundadır. Mütevelli, vakfın denetimini sağlamak ve vakıf hakkında gerekli bilgileri ilgili mercilere bildirmek zorundadır.

Mütevellinin Atanması ve Görevden Alınması

Mütevelli, vakıf senedinde belirtilen şekilde atanır. Mütevelli, vakıf senedinde belirtilen süre boyunca görev yapar. Mütevelli, görev süresi dolmadan önce görevden alınabilir. Mütevelli, görevini kötüye kullanması, vakıf malını ve gelirlerini kendi çıkarları için kullanması veya vakıf senedinde belirtilen amaçlara uygun olarak vakıf faaliyetlerini yürütmemesi gibi nedenlerle görevden alınabilir.

Mütevellinin Denetlenmesi

Mütevelli, vakıf müfettişleri tarafından denetlenir. Vakıf müfettişleri, mütevellinin görevlerini yerine getirip getirmediğini, vakıf malını ve gelirlerini dikkatli ve özenli bir şekilde yönetip yönetmediğini, vakıf senedinde belirtilen amaçlara uygun olarak vakıf faaliyetlerini yürütüp yürütmediğini denetlerler. Vakıf müfettişleri, denetim sonuçlarını ilgili mercilere bildirirler.

Mütevellilik Hukuku

Mütevellilik hukuku, mütevellinin görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, atanmasını ve görevden alınmasını, denetlenmesini ve diğer konuları düzenleyen hukuk dalıdır. Mütevellilik hukuku, Medeni Kanun, Vakıflar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat tarafından düzenlenir.


Yayımlandı

kategorisi