Müze Böceği ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Müze Böceği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Müze Böceği" ne demek?

 1. Kurtçuk evresinde dirimbilim müzelerine, özellikle böcek koleksiyonlarına üşüşerek zarar veren, ayrıca çeşitli kuş türlerinde dışasalak yaşayan birkaç milimetre boyunda, kınkanatlı böcek.

Müze Böceği nedir? İlişkili sözcükler

 • Mayısböceği: Kınkanatlılardan, uzunluğu 20-25 mm. olan, gelişmesi üç-beş yıl süren, bitkilere zararlı bir böcek (melolontha vulgaris). Kurtçuklarıyle tarım bitkilerine çok zarar veren ve gelişimini birkaç yılda tamamlayabilen kınkanatlı. devamı...
 • Pancar Leş Böceği: Kurtçuk çağını şekerpancarı köklerinde geçirerek bu bitkiye zarar veren kınkanatlı böcek. devamı...
 • Kızılağaç Böceği: Hem kurtçuk evresinde hem de ergin evrede oburca yaprak yiyerek kızılağaç ormanlarına zarar veren kınkanatlı böcek. devamı...
 • Ateşböceği: Kınkanatlılardan, karanlıkta ışıldamak özelliği olan böcek, yıldızböceği (lampyris noctiluca). 1-1,5 cm. boyunda, dişileri kanatsız, bol ışıklı, bitkilerle ya da sümüklüböceklerle beslenen, karanlık sever, kınkanatlı böcek türü; ışılböcek. devamı...
 • Ateşböceği: Kınkanatlılardan, karanlıkta ışıldamak özelliği olan böcek, yıldızböceği (lampyris noctiluca). 1-1,5 cm. boyunda, dişileri kanatsız, bol ışıklı, bitkilerle ya da sümüklüböceklerle beslenen, karanlık sever, kınkanatlı böcek türü; ışılböcek. devamı...
 • Mercimek Böceği: Eklem bacaklı hayvanlardan, böcekler (Insecta) sınıfının, kın kanatlılar (Coleoptera) takımından, 3 mm kadar uzunlukta, mercimeklerin içinde yaşayan, zararlı bir tür. Mercimek taneleri içinde gelişen, 3 mm. boyunda, kınkanatlı böcek. devamı...
 • Bokböceği: Kınkanatlılardan, genellikle otçul memeli hayvanların gübrelerinde yaşayan ve bokla beslenen böcek (geotrupes stercorarius). Sığır gübresiyle beslenen ve kılçıkbaşlı birkaç solucan türüne arakonakçılık eden kınkanatlı; hap böceği. (Eski Mısır uygarlığında devamı...
 • Haziranböceği: Mayısböceklerinden, tarım bitkilerine çok zarar veren kınkanatlı bir böcek (amphimallus solstitialis). devamı...
 • At Cüce Iplikkurdu: En çok dokuz milimetre boyunda olan ve atlarla domuzların incebağırsağında yaşayan minik solucan. devamı...
 • Geyikböceği: Geyik boynuzunu andıran sağlam çeneleriyle, orman ve tarım ağaçlarını kemirerek beslenen 20-60 mm. boyunda kınkanatlı böcek (lucanus cervus). Geyik boynuzunu andıran sağlam çeneleriyle yaşlı orman ve tarım ağaçlarını kemirerek devamı...

Müze Böceği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.