müzmin sözlük anlamı nedir?


Sözlükte müzmin kelimesinin manası:

  1. Uzun zamandan beri süren, uzun süreli olan (hastalık), süreğen, iyileşmez, kalıcı, kronik
    Örnek: ... kadıncağızın müzmin romatizması vardı. H. Taner
  2. Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden
    Örnek: Genç kadınlara bakmak, bu adamda müzmin bir illetti. R. N. Güntekin
  3. Kronik.
  4. Eskimiş. Üzerinden zaman geçmiş. Zamanla yerleşmiş olan (hastalık).

müzmin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları