myk ne demek

MYK Nedir?

MYK, Merkez Yönetim Kurulu’nun kısaltmasıdır. Bir şirketin en üst düzey yönetim organıdır. Şirketin genel politikalarını belirler ve şirketin faaliyetlerini denetler. MYK üyeleri, şirketin hissedarları tarafından seçilir.

MYK’nın Görevleri

MYK’nın görevleri şunlardır:

 • Şirketin genel politikalarını belirlemek
 • Şirketin faaliyetlerini denetlemek
 • Şirketin mali tablolarını onaylamak
 • Şirketin yönetim kurulunu seçmek
 • Şirketin genel müdürünü atamak ve görevden almak
 • Şirketin diğer üst düzey yöneticilerini atamak ve görevden almak
 • Şirketin hisse senetlerini ihraç etmek ve geri satın almak
 • Şirketin borçlanma işlemlerini yapmak
 • Şirketin yatırım kararlarını almak
 • Şirketin satın alma ve birleşme işlemlerini yapmak
 • Şirketin tasfiye işlemlerini yapmak

MYK’nın Yetkileri

MYK, şirketin en üst düzey yönetim organı olduğu için şirketin tüm yetkilerine sahiptir. Bu yetkiler şunlardır:

 • Şirketin genel politikalarını belirleme yetkisi
 • Şirketin faaliyetlerini denetleme yetkisi
 • Şirketin mali tablolarını onaylama yetkisi
 • Şirketin yönetim kurulunu seçme yetkisi
 • Şirketin genel müdürünü atamak ve görevden alma yetkisi
 • Şirketin diğer üst düzey yöneticilerini atamak ve görevden alma yetkisi
 • Şirketin hisse senetlerini ihraç etmek ve geri satın alma yetkisi
 • Şirketin borçlanma işlemlerini yapma yetkisi
 • Şirketin yatırım kararlarını alma yetkisi
 • Şirketin satın alma ve birleşme işlemlerini yapma yetkisi
 • Şirketin tasfiye işlemlerini yapma yetkisi

MYK’nın Sorumlulukları

MYK, şirketin en üst düzey yönetim organı olduğu için şirketin tüm faaliyetlerinden sorumludur. Bu sorumluluklar şunlardır:

 • Şirketin genel politikalarının doğru bir şekilde belirlenmesinden sorumluluk
 • Şirketin faaliyetlerinin etkin bir şekilde denetlenmesinden sorumluluk
 • Şirketin mali tablolarının doğru bir şekilde onaylanmasından sorumluluk
 • Şirketin yönetim kurulunun doğru bir şekilde seçilmesinden sorumluluk
 • Şirketin genel müdürünün doğru bir şekilde atanmasından ve görevden alınmasından sorumluluk
 • Şirketin diğer üst düzey yöneticilerinin doğru bir şekilde atanmasından ve görevden alınmasından sorumluluk
 • Şirketin hisse senetlerinin doğru bir şekilde ihraç edilmesinden ve geri satın alınmasından sorumluluk
 • Şirketin borçlanma işlemlerinin doğru bir şekilde yapılmasından sorumluluk
 • Şirketin yatırım kararlarının doğru bir şekilde alınmasından sorumluluk
 • Şirketin satın alma ve birleşme işlemlerinin doğru bir şekilde yapılmasından sorumluluk
 • Şirketin tasfiye işlemlerinin doğru bir şekilde yapılmasından sorumluluk

MYK’nın Yapısı

MYK, şirketin hissedarları tarafından seçilen üyelerden oluşur. MYK üyelerinin sayısı, şirketin büyüklüğüne ve faaliyet alanına göre değişebilir. MYK üyeleri, genellikle şirketin yönetim kurulunda da görev alırlar.

MYK’nın Toplantıları

MYK, yılda en az dört kez toplanır. MYK toplantıları, şirketin genel müdürü veya yönetim kurulu başkanı tarafından yapılır. MYK toplantılarında, şirketin genel politikaları, faaliyetleri, mali tabloları ve diğer önemli konular görüşülür.

MYK’nın Kararları

MYK kararları, üyelerin çoğunluğuyla alınır. MYK kararları, şirketin tüm çalışanları ve hissedarları için bağlayıcıdır.


Yayımlandı

kategorisi