nafta ne demek

NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması), Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan bir serbest ticaret anlaşmasıdır. Anlaşma, 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. NAFTA, üç ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı, yatırımları teşvik etmeyi ve iş yaratmayı amaçlamaktadır.

NAFTA, üç ülke arasındaki ticaret hacminde önemli bir artışa yol açmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1994 yılında üç ülke arasındaki ticaret hacmi 290 milyar dolardı. 2017 yılında ise bu rakam 1,2 trilyon dolara ulaşmıştır. NAFTA, üç ülke arasındaki yatırımları da artırmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1994 yılında üç ülke arasındaki yatırım stoku 170 milyar dolardı. 2017 yılında ise bu rakam 1,5 trilyon dolara ulaşmıştır. NAFTA, üç ülkede de iş yaratmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1994 yılında üç ülkede toplam 11 milyon kişi NAFTA kapsamında çalışan işlerde çalışıyordu. 2017 yılında ise bu rakam 22 milyona ulaşmıştır.

NAFTA, üç ülke arasındaki ticaret, yatırım ve istihdam üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. Ancak anlaşma aynı zamanda bazı olumsuz etkilere de yol açmıştır. NAFTA, üç ülke arasındaki gelir eşitsizliğini artırmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1994 yılında üç ülke arasındaki gelir eşitsizliği Gini katsayısı ile ölçüldüğünde 0,42 idi. 2017 yılında ise bu rakam 0,48’e yükselmiştir. NAFTA, üç ülke arasındaki çevre kirliliğini de artırmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1994 yılında üç ülke arasındaki karbon emisyonları yılda 1,5 milyar tondan fazlaydı. 2017 yılında ise bu rakam 2 milyar tona ulaşmıştır.

NAFTA, üç ülke arasındaki ticaret, yatırım ve istihdam üzerinde olumlu bir etki yaratmış, ancak aynı zamanda gelir eşitsizliğini ve çevre kirliliğini de artırmıştır. Anlaşmanın olumlu ve olumsuz etkileri tartılarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

NAFTA, üç ülke arasındaki ticaret, yatırım ve istihdam üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. Ancak anlaşma aynı zamanda bazı olumsuz etkilere de yol açmıştır. NAFTA, üç ülke arasındaki gelir eşitsizliğini artırmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1994 yılında üç ülke arasındaki gelir eşitsizliği Gini katsayısı ile ölçüldüğünde 0,42 idi. 2017 yılında ise bu rakam 0,48’e yükselmiştir. NAFTA, üç ülke arasındaki çevre kirliliğini de artırmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1994 yılında üç ülke arasındaki karbon emisyonları yılda 1,5 milyar tondan fazlaydı. 2017 yılında ise bu rakam 2 milyar tona ulaşmıştır.

NAFTA, üç ülke arasındaki ticaret, yatırım ve istihdam üzerinde olumlu bir etki yaratmış, ancak aynı zamanda gelir eşitsizliğini ve çevre kirliliğini de artırmıştır. Anlaşmanın olumlu ve olumsuz etkileri tartılarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

NAFTA, üç ülke arasındaki ticaret, yatırım ve istihdam üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. Ancak anlaşma aynı zamanda bazı olumsuz etkilere de yol açmıştır. NAFTA, üç ülke arasındaki gelir eşitsizliğini artırmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1994 yılında üç ülke arasındaki gelir eşitsizliği Gini katsayısı ile ölçüldüğünde 0,42 idi. 2017 yılında ise bu rakam 0,48’e yükselmiştir. NAFTA, üç ülke arasındaki çevre kirliliğini de artırmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1994 yılında üç ülke arasındaki karbon emisyonları yılda 1,5 milyar tondan fazlaydı. 2017 yılında ise bu rakam 2 milyar tona ulaşmıştır.

NAFTA, üç ülke arasındaki ticaret, yatırım ve istihdam üzerinde olumlu bir etki yaratmış, ancak aynı zamanda gelir eşitsizliğini ve çevre kirliliğini de artırmıştır. Anlaşmanın olumlu ve olumsuz etkileri tartılarak değerlendirilmesi gerekmektedir.


Yayımlandı

kategorisi