nationalize sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nationalize kelimesinin manası:

  1. [nationalize (Amer.) ] millileştirmek, devletleştirmek, kamulaştırmak
  2. MillileşŸtirmek, devletleşŸtirmek, kamulaşŸtırmak

nationalize ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları