native sözlük anlamı nedir?

Sözlükte native kelimesinin manası:

  1. Yerli kimse, yerli hayvan, yerli mal
  2. Yerli, tabii, doğal
  3. Doğuştan
  4. Basit, suni olmayan
  5. Bir yerde doğan kimse
  6. Yerli mal veya hayvan

native ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları