Necaseti Galiza ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Necaseti Galiza" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Necaseti Galiza" ne demek?

 1. Pisliği hakkında şer’i bir delil mevcut olup hilafına başka bir delil bulunmayan necasettir. ( Laşe gibi) (Osmanlıca’da yazılışı: necaset-i galiza)

Necaseti Galiza nedir? İlişkili sözcükler

 • Necaseti Kalile: Katı şeylerden ise miskalden; sıvı ise el ayası sahasından geniş olan necaset, namaza manidir. Bu miktardan fazlası necaset-i galizadır. (Osmanlıca’da yazılışı: necaset-i kalile) devamı...
 • Necaseti Hafife: Hanefi mezhebine göre pis olduğuna dair şer’i bir delil mevcud olan şeydir. Diğer bir tabire göre murdar olmadığı rivayet edilen şeydir. (Eti yenen hayvanların bevilleri gibi.) Bedenin veya elbisenin dörtte birinden az miktarı namaza mani olmaz. (Osmanlıca’da yazılışı: necaset-i hafife) devamı...
 • Necaseti Meriye: Hacmi olan veya kuruduktan sonra görünen herhangi bir pis maddedir. (Akmış kan gibi) (Osmanlıca’da yazılışı: necaset-i mer’iye) devamı...
 • Emai Galiza: Kalın bağırsaklar. (Osmanlıca’da yazılışı: em’â-i galiza) devamı...
 • Emai Galiza: Kalın bağırsaklar. (Osmanlıca’da yazılışı: em’â-i galiza) devamı...
 • Bürhanı Innı: Hadiselerden kanunlarına, neticelerden sebeblerine ve eserden müessire olan delil. Dumanın ateşe delil olması gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: bürhan-ı innî) devamı...
 • Fasid Daire: Man: A yı B ile, B yi A ile ispat etmek. Bir düşünceyi isbat etmek için isbat edilmemiş başka bir düşünceyi delil olarak kullanmak ve bunu da isbat için isbatı istenen ilk düşünceyi doğru sayıp buna delil diye kullanmak. Yani isbat edilen ile isbat edeni birbirine delil saymak olup isabetsizdir. (Osmanlıca’da yazılışı: fâsid daire) devamı...
 • Naklı Delil: Şer’i hükümler için nakli delil esastır. Yalnız akıl ile din namına hüküm getirilmez ve böyle bir hükmün dinle alakası olmaz. Dini meselelerde aklın ve ilmin vazifesi; dini hükümlerdeki hikmetleri ve hakkaniyet delillerini görüp izhar etmektir. Kur’anın bazı ayetlerinde yapılan akla havaleler ve Kur’andan herkesin istifade etmesine ait hususlar ise: Tefekkür, faziletler ve havf ü rica devamı...
 • Bürhanı Limmı: Kanunlardan hadiselerine, sebeblerden neticelerine ve müessirden esere olan istidlal. Yani eseri meydana getirenden esere olan delil. Kabli delil. Ateşin dumana delil olması gibi.(Kelime-i şehadetin iki kelamı birbirine şahiddir. Birincisi ikincisine bürhan-ı limmidir, ikincisi birincisine bürhan-ı innidir. M.) (Bak: Limmi) (Osmanlıca’da yazılışı: bürhan-ı limmî) devamı...
 • Hoca Tahsin Efendi: (Vefatı: Mi. 1880) Yanya civarından (Filatlı) olup Osmanlı Alimlerinin sonuncularındandır. Tarih-i Tekvin ve Esas-ı İlm-i Hayat gibi eserleri vardır. (Osmanlıca’da yazılışı: hoca tahsin efendi (filâtî)) devamı...

Necaseti Galiza ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.