Nehyi Anil Münker ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Nehyi Anil Münker" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Nehyi Anil Münker" ne demek?

 1. Allah’ın haram kıldığı şeyleri işlemekten men’etmek, haram işleri yaptırmamak ve buna çalışmak. (Osmanlıca’da yazılışı: nehyi an-il münker)

Nehyi Anil Münker nedir? İlişkili sözcükler

 • Emri Bilmaruf, Nehyi Anilmünker: Dinin emirlerini, Kur’ani ve İslami hakikatleri neşretmek ve bildirmek, men’edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslami hususları emretmek ve teşvik etmek, kötülüğü men’edip yaptırmamağa sevketmek. (Fakat bu kudsi vazifeyi adabına itaat ve riayet ederek ifa etmek lazımdır, zira bu itaat da dinimizin emirlerindendir.) (Osmanlıca’da yazılışı: emr-i bi-l-maruf, nehy-i anil-münker) devamı...
 • Emri Bilmaruf, Nehyi Anil: Dinin emirlerini, Kur’ani ve İslami hakikatleri neşretmek ve bildirmek, men’edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslami hususları emretmek ve teşvik etmek, kötülüğü men’edip yaptırmamağa sevketmek. (Fakat bu kudsi vazifeyi adabına itaat ve riayet ederek ifa etmek lazımdır, zira bu itaat da dinimizin emirlerindendir.) (Osmanlıca’da yazılışı: emr-i bi-l-maruf, nehy-i anil-) devamı...
 • Izafeti Maklub: Ters çevrilmiş terkib. Muzaf-un ileyh ile muzafın yer değiştirmesi olup, böylece birleşik isim ve sıfatlar yapılır. Bu terkibler semaidir; işitilmekle öğrenilir, bir kaideye bağlı değildir. Her terkib bu şekle sokulmaz. Mesela: Tab-ı meh: Meh-tab: Ay ışığı. Çeşm-i ahu: Ahu-çeşm: Ceylan gözlü. Nazar-ı haram: Haram-ı nazar… gibi.) (Osmanlıca’da yazılışı: izafet-i maklub) devamı...
 • Illicit: Caiz olmayan, haram, memnu, kanuna aykırı İllegal, haram, yasadışı, kanunsuz, yasak devamı...
 • Harama: Harame : Ayakkabı altındaki dikiş yolu. (-Ankara) harame : (*Bor -Niğde) devamı...
 • Efali Mükellefın: Mükellef olanların (yani; Cenab-ı Hakk’ın teklif ve emirlerini kabul ve vazifeli kimselerin) yaptıkları amel ve işler. Bunlar şu isim altında sıralanır: Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, mekruh, haram, sahih batıl, fasid, helal. (Osmanlıca’da yazılışı: ef’âl-i mükellefîn) devamı...
 • Nazarı Haram: Haram nazar. Namahremlere bakmak. (Bir genç hafız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi: “Bende unutkanlık hastalığı tezayüd ediyor, ne yapayım?” Dedim: Mümkün oldukça namahreme nazar etme. Çünki rivayet var. İmam-ı Şafii’nin (R.A.) dediği gibi: Haram nazar, nisyan verir. Evet, ehl-i İslamda, nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip, vücudunda su’-i istimalat ile israfa girer. Haftada devamı...
 • Omuz Silkmek: Aldırmamak, önem vermemek, önemsiz bulmak. Aldırmamak, önem vermemek: “Seni hizmetime alacağım, dedim. Âdeta omuz silkerek: -Pekâlâ, dedi.” -F. R. Atay. devamı...
 • Leave Out: Atlamak, unutmak, ihmal etmek, üzerinde durmamak, karıştırmamak, dışında tutmak devamı...
 • Muharrem: Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı. Haram kılınmış. devamı...

Nehyi Anil Münker ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.