nemçeker sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nemçeker kelimesinin manası:

  1. Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop.
  2. Havadaki nemi emme özelliği olan, higroskopik.
  3. Kendisi sıvılaşmadan bulunduğu ortamdan nem çekme eğilimi olan özdek.
  4. Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, hidrometre.
  5. Havadaki nemi kolayca emme özelliği olan, higroskopik.

nemçeker ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları