Neocolonialism ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Neocolonialism" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Neocolonialism" ne demek?

 1. Neo-Kolonyalizm, bağŸımsız bir ülke veya bölgeyi sömürge olarak almadan üzerinde siyasi ve ekonomik hegemonya kazanmaya çalışŸma politikası

Neocolonialism nedir? İlişkili sözcükler

 • Neocolonialist: Neo-Kolonyalist, başŸka bir ülkeyi veya bölgeyi sömürgeleşŸtirmeden üzerinde siyasi ve ekonomik hegemonya kazanmaya çalışŸan kimse devamı...
 • Neocolonial: Neo-Kolonyalizm ile ilgili (büyük ülkelerin resmi olarak sömürgeleşŸtirmeden daha küçük ülkeler üzerindeki ekonomik veya siyasi kontrolü) devamı...
 • Neocolonially: Neo-Kolonyal bir şŸekilde (büyük ülkelerin resmi olarak sömürgeleşŸtirmeden daha küçük ülkeler üzerindeki ekonomik veya siyasi kontrolü ile ilgili) devamı...
 • Politics: Politika, siyaset Parti entrikaları, siyasi desiseler devamı...
 • Fiscal Policy: Mali politika, bir ülkenin bütçesi veya vergilerinde değŸişŸimlere göre çalışŸan ekonomik program, bütçe düzenlemesi ile alakalı hükümet politikası devamı...
 • Jeopolitik: Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki. devamı...
 • çöküntü Bölgesi: Bir kentin ya da kasabanın, özeksel, toplumsal ve ekonomik etkenlerle gelişmesi engellenen, taşınmazları sürekli olarak değer yitiren, yoksulluk yuvası niteliği kazanmaya yüz tutmuş bölümü. devamı...
 • Fraksiyon: Bir siyasi partinin politikasını parlamentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilatlanmış grup, bölüntü, bölüngü. Bir siyasi partinin içinde, partinin izlemekte olduğu ana siyasi çizgiye karşı olan, ayrı bir teşkilat devamı...
 • Emperyalizm: Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık Örnek: İslav emperyalizminin vahşet ve dehşetini tecrübe etmiş olarak yakından tanıyordu. S. Ayverdi [Lat. imperium “büyük devlet”ten] 1- Bir devletin sınırlarını genişletme siyasası. 2- Bir devletin sınırları içine ya da erki altına aldığı ülke ve ulusları sömürme siyasası. devamı...
 • Balkanisation: “Balkanisation (BalkanlaşŸtırma)”, (Britanya İngilizcesi) bir bölgeyi küçük bölümlere ayırma; bir grubun daha küçük ve birbirine düşŸman bölümlere ayrılması; her biri kendi içinde işŸgücü piyasasına sahip olacak şŸekilde bir işŸ piyasasının pek çok ekonomik ve coğŸrafi kollara ayrıma (Balkanization olarak da yazılır) devamı...

Neocolonialism ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.