Neoklasik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Neoklasik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Neoklasik" ne demek?

 1. Bir mevzunun yarı yeni,yarı eski zaman olduğunu belirtir.

Neoklasik nedir? İlişkili sözcükler

 • Will 1: Yardımcı (would) Gelecek zaman kipinde kullanılır: They will leave tomorrow. Yarın gidecekler. İkramda bulunurken kullanılır: Will you have a banana? Muz alır mısınız? Tercih/rıza/teklif/rica/vaat belirtir: I won´t go. GitmeyeceğŸim. If you do this job well, I´ll give you a raise. Bu işŸi iyi yaparsanız maaşŸınızı artıracağŸım. Tekrarlanan durumları belirtir: He would sit there for hours. devamı...
 • Kesintisiz Süreklilik: Gelişme süreci içinde eski ile yeni arasındaki nesnel ve zorunlu bağlılık; her yeni şeyin yerine geçtiği eski şeyleri ortadan kaldırmayıp, onları içermesi ve kendine bağımlı kılması. devamı...
 • şunun şurasında: Geleceğe, varılacak şeye kısa bir zaman kaldığını belirtir. devamı...
 • Neotip: (Yun. neos: yeni; typos: örnek) Bir türün tipi (holotip, lektotip ve bütün sintipleri) kaybolduğu ya da tahrip olduğu zaman orijinal takımdan, sonradan seçilen yeni birey. Revizyon çalışmalarında mümkünse holotipin bulunduğu yerden yoksa yakınındaki yerden toplanır. devamı...
 • Nevruz: Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün. Çiçekleri aslanağzına benzeyen, türlü renkte bir kır bitkisi. devamı...
 • Deveci Ortaları: Görevleri savaşta siper işlerinde çalışmak, sefere gidiş ve dönüşte yeniçeri ağasının develerinin yük işleriyle uğraşmak olan, yeniçeri cemaat ortalarından sürekli olarak 1-5. ortalar ile zaman zaman değişen öteki ortalara verilen ad. devamı...
 • Semikonservatif Replikasyon: Dna çift sarmalının açılıp her bir zincirin tamamlayıcının yeniden sentezlendiği yani yeni sentezlenen DNA çift sarmalında bir zincirin eski DNA’dan geldiği, ikinci zincir ise yeni sentezlenen zincir olduğu replikasyon olayı. devamı...
 • Eski Püskü: Çok eski, iyice eski Örnek: Eski püskü paketin içinde ne olduğunu anladınız, değil mi? O. C. Kaygılı devamı...
 • Unreconstructed: Yeniden bina edilmemiş; yeni şartlara göre yeni fikirler edinmemiş Eski kafalı, sabit fikirli, eski fikir ve inançlara sabitlenmişŸ; yenilenmemişŸ, yeniden inşŸa edilmemişŸ; (Amerikan Tarihi) İç SavaşŸ’tan sonraki Yeniden Yapılanmayı kabul devamı...
 • Geniş Zaman Kipi: (Derleme.. zamansızlık, zaman dışı olmaktık) Eylemin her zaman yapıldığını veya yapılmakta olduğunu ya da yapılacağını belirten zaman ve kip. Türkçede bu kip -e-r- veya -i-r- ekiyle kurulur :1. severim(sev-er-im) 2. K.T.seversin(sev-er-sin) 3. K.T.sever(sev-er) 1. K.Ç.severiz(sev-er-iz) 2. K.Ç.seversiniz(sev-er-sin-iz) 3. K.Ç.severler(sev-er-ler) 1. K.T.gelirim(gel-ir-im) 2. K.T.gelirsin(gel-ir-sin) 3. K.T.gelir(gel-ir) 1. K.Ç.geliriz(gel-ir-iz) 2. K.Ç.gelirsiniz(gel-ir-sin-iz) 3. K.Ç.gelirler(gel-ir-ler) vb devamı...

Neoklasik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.