nervus laringeus rekurrens sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nervus laringeus rekurrens kelimesinin manası:

  1. Göğüs boşluğu içınde, basis cordis civarında nervus vagus’tan ayrılan ve geri bir seyirle gırtlağa ulaşan sinir.
  2. Göğüs boşluğu içınde, basis cordis civarında n. vagus'tan ayrılan ve geri bir seyirle gırtlağa ulaşan sinir.Dgr.: anat. nervus laryngeus recurrens

nervus laringeus rekurrens ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları