Nervus Oftalmikus ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Nervus Oftalmikus" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Nervus Oftalmikus" ne demek?

 1. Üçüz sinirden çıkıp; nervus lacrimalis, nervus frontalis ve nervus nasociliaris olmak üzere üç kola ayrılan ve gözle ilgili olan sinir.

 2. Üçüz sinirden çıkıp; n. lacrimalis, n. frontalis ve n. nasociliaris olmak üzere üç kola ayrılan ve gözle ilgili olan sinir.Dgr.: anat. nervus ophtalmicus

Nervus Oftalmikus nedir? İlişkili sözcükler

 • Nervus Nazosilyaris: Nervus ophthalmicus’un üst kenarından ayrılan ve göz çukurunun iç duvarında nervus ethmoidalis ile nervus infratrochlearis’e ayrılan sinir. N. ophthalmicus’un üst kenarından ayrılan ve göz çukurunun iç duvarında n. ethmoidalis ile devamı...
 • Nervus Stapedius: Nervus facialis’ten çıkan ve musculus stapedius’u uyaran sinir. N. facialis’ten çıkan ve m. stapedius’u uyaran sinir.Dgr.: anat. nervus stapedius devamı...
 • Nervus Depressor: Nervus vagus’un boyun kesiminde nervus laryngeus cranialis’ten çıkan ve glomus aorticum’a giden sinir. N. vagus’un boyun kesiminde n. laryngeus cranialis’ten çıkan ve glomus aorticum’a giden sinir.Dgr.: anat. nervus depressor devamı...
 • Nervus Pterigopalatinus: Fossa pterygopalatina’da nervus maxillaris’ten çıkan sinir. Fossa pterygopalatina’da n. maxillaris’ten çıkan sinir.Dgr.: anat. nervus pterygopalatinus devamı...
 • Nervus Trigeminus: Üçüz sinir. Üçüz sinir.Dgr.: anat. nervus trigeminus devamı...
 • Nervus Frontalis: Alın siniri. Alın siniri.Dgr.: anat. nervus frontalis devamı...
 • Nervus: Sinir Sinir. Sinir.Dgr.: anat. nervus devamı...
 • Nervus Terminalis: Birinci çift beyin sinirinin kapsamında olan ve memelilerde postembriyonal olarak görülmeyen sinir. Birinci çift beyin sinirinin kapsamında olan ve memelilerde embriyonel dönem sonrası görülmeyen sinir.Dgr.: anat. nervus terminalis devamı...
 • Nervus Laringeus Rekurrens: Göğüs boşluğu içınde, basis cordis civarında nervus vagus’tan ayrılan ve geri bir seyirle gırtlağa ulaşan sinir. Göğüs boşluğu içınde, basis cordis civarında n. vagus’tan ayrılan ve geri bir seyirle gırtlağa devamı...
 • Nervus Timpanikus: Nervus glossopharyngeus’un parasempatik ögelerini ganglion oticum’a ileten ince sinir. N. glossopharyngeus’un parasempatik ögelerini ganglion oticum’a ileten ince sinir.Dgr.: anat. nervus tympanicus devamı...

Nervus Oftalmikus ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.