Nervus Stapedius ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Nervus Stapedius" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Nervus Stapedius" ne demek?

 1. Nervus facialis’ten çıkan ve musculus stapedius’u uyaran sinir.

 2. N. facialis’ten çıkan ve m. stapedius’u uyaran sinir.Dgr.: anat. nervus stapedius

 3. <l

Nervus Stapedius nedir? İlişkili sözcükler

 • Nükleus Parasimpatikus Nervus Fasyalis: Nervus facialis’in parasympatic liflerinin başlangıç çekirdeği. N. facialis’in parasympatic liflerinin başlangıç çekirdeği.Dgr.: anat. nucleus parasympaticus nervus facialis devamı...
 • çiğneme Kası Siniri: Nervus masticatorius’tan ayrılan ve musculus masseter’i uyaran sinir, nervus masseterikus. N. masticatorius’tan ayrılan ve m. masseter’i uyaran sinir, nervus masseterikus.Dgr.: anat. nervus massetericus devamı...
 • çiğneme Siniri: Nervus mandibularis’ten ayrılan ve çiğneme kaslarından musculus masseter ile musculus temporalis’i uyaran sinir, nervus mastikatoryus. N. mandibularis’ten ayrılan ve çiğneme kaslarından m. masseter ile m. temporalis’i uyaran sinir, nervus devamı...
 • Nervus Supraorbitalis: Üst göz kapağıyla alın bölgesi derisini uyaran sinir. Üst göz kapağıyla alın bölgesi derisini uyaran sinir.Dgr.: anat. nervus supraorbitalis devamı...
 • Nervus Safenus: Spatium femorale’de seyreden ve bacağın ortasındaki deriyi uyaran sinir. Spatium femorale’de seyreden ve bacağın ortasındaki deriyi uyaran sinir.Dgr.: anat. nervus saphenus devamı...
 • Korda Timpani: Dilin ön 2/3’ündeki tat papillalarından gustatorik uyarımı nervus facialis üzerindeki ganglion geniculi’ye götüren, nervus lingualis ile dile ulaşan ve nervus facialis’in kolu olan sinir. Dilin ön 2/3’ündeki tat papillalarından gustatorik devamı...
 • Nervus Supraskapularis: Plexus brachialis’ten çıkan ve art.humeri’nin gerici kaslarını uyaran sinir. Plexus brachialis’ten çıkan ve art. humeri’nin gerici kaslarını uyaran sinir.Dgr.: anat. nervus suprascapularis devamı...
 • Nervus Alveolaris Inferiyor: Musculus pterygoideus lateralis’in ve ramus mandibula’nın iç yüzünde yer alan sinir. M. pterygoideus lateralis’in ve ramus mandibula’nın iç yüzünde yer alan sinir.Dgr.: anat. nervus alveolaris inferior devamı...
 • Nervus Nazosilyaris: Nervus ophthalmicus’un üst kenarından ayrılan ve göz çukurunun iç duvarında nervus ethmoidalis ile nervus infratrochlearis’e ayrılan sinir. N. ophthalmicus’un üst kenarından ayrılan ve göz çukurunun iç duvarında n. ethmoidalis ile devamı...
 • Yanak Siniri: Nervus mandibularis’ten ayrılan ve yanağı uyaran sinir, nervus bukkalis. N. mandibularis’ten ayrılan ve yanağı uyaran sinir, nervus bukkalis.Dgr.: anat. nervus buccalis devamı...

Nervus Stapedius ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.