Net Enerji Yaşama Payı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Net Enerji Yaşama Payı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Net Enerji Yaşama Payı" ne demek?

 1. Konfor çevre sıcaklığında bir hayvanı enerji bakımından dengede tutabilmek için harcanan net enerji kısmı. Bu durumdaki hayvanın vücut dokularında net enerji kazancı veya kaybı olmaz, NEyp.

Net Enerji Yaşama Payı nedir? İlişkili sözcükler

 • Enerji Dengesi: Enerji alımıyla harcaması arasındaki denge. Enerji alımı enerji harcamasını aştığı zaman vücutta fazla enerji depolanır ve vücut ağırlığında artış görülür, pozitif enerji dengesi. Enerji alımı az olduğunda vücuttaki depolar kullanılır ve vücut ağırlığında azalma görülür, negatif enerji dengesi. devamı...
 • Enerji Bunalımı: Enerji üretiminin veya ülkeler arasındaki siyasi gerilimlere bağlı olarak dünya enerji sunumunun daralması veya daralacağına ilişkin beklentilerin oluşturduğu spekülatif ataklar sonucu enerji fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artışın dünya ekonomisinde sermaye ve gelir kayıplarına yol açması. devamı...
 • Kwhr: (kilowatt hour) i. kilovat saat, saatte bir kilovat tarafından harcanan enerji miktarına eşŸit olan enerji birimi devamı...
 • Kwhr: (kilowatt hour) i. kilovat saat, saatte bir kilovat tarafından harcanan enerji miktarına eşŸit olan enerji birimi devamı...
 • Toplam Enerji: Bir yemdeki veya gıdadaki karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin maddelerinin kalorimetre cihazında yakılması sonucunda ortaya çıkan enerji, brüt enerji, gros enerji. devamı...
 • Net Enerji Verim: Hayvanlarda yaşama payı gereksinimine ek olarak verim için veya doku artışı veya fetüs, süt, yumurta, yün vb. üretimi için kullanılan, hangi verimleri içine aldığı; yumurta; NEyu, ağırlık artışı; NEaa, süt; NEsüt, gebelik; NEg, yün; NEyün, iş; NEiş gibi açıkça belirtilen net enerji. devamı...
 • Jeotermal Enerji: Yer altından çıkan sıcak su veya sıcak su buharından elde edilen enerji. devamı...
 • Net Enerji: Yemin toplam enerjisinden gübre, idrar ve gazlarla atılan enerji ile ısı, yem tüketimi ve sindirim için kullanılan enerjinin çıkarılmasıyla hesap edilen, yaşama payı ve verim payı olarak (büyüme NEb, süt NEL ve yağlanma NEy) ifade edilen enerji, NE. devamı...
 • Net Enerji Laktasyon: Yemlerin metabolik enerjisinden yararlanılarak hesaplanan, özellikle süt ineklerinde yapılan çalışmalara dayanan ve metabolik enerji değeriyle sindirilebilir besin maddeleri arasındaki regresyon eşitliklerinden yararlanılarak belirlenen enerji değerlendirme sistemi, NEL. devamı...
 • Metabolik Enerji: Bir yem maddesinde ham enerjiden kanatlılarda gübre enerjisi, geviş getirenlerde gübre, idrar ve fermantasyon gazlarıyla kaybolan enerjinin çıkarılmasıyla geriye kalan enerji, çevrilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, ME. Alınan yemin kuru devamı...

Net Enerji Yaşama Payı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.