Net Hata Ve Noksan ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Net Hata Ve Noksan" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Net Hata Ve Noksan" ne demek?

 1. Tanımlanamayan ya da eksik kayıtlar nedeniyle çizgi üstü işlemler ile çizgi altı işlemler arasındaki tutarsızlığın kaydedildiği kalem.

Net Hata Ve Noksan nedir? İlişkili sözcükler

 • Denkleştirici Işlemler: Ödemeler bilânçosunun çizgi üstü kalemlerini denkleştirmek amacıyla yapılan işlemler. krş. resmi rezervler hesabı, çizgi üstü işlemler Yatırım-Tasarruf eşitliğini kurma amacına yönelik kısa veya uzun vadeli krediler. devamı...
 • Net Bugünkü Değer Yöntemi: Yatırımın iktisadi ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değeri ile yatırım tutarının bugünkü değeri arasındaki farka dayanarak yatırım projelerini sıralayan, girişimci açısından bir proje değerlendirme yöntemi. devamı...
 • Cari Işlemler Bilançosu: Bir ülkenin mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde ettiği döviz gelirleriyle, bu işlemler kaynaklı döviz giderlerinin kaydedildiği; dış ticaret bilânçosu, görünmez işlemler ve tek yanlı transferler, diğer bir deyişle net mal ve hizmet bilânçosu ve tek yanlı transferlerden oluşan ödemeler bilânçosu temel hesaplarından biri. devamı...
 • örtük Yüklence: Bir tutum ölçümünde açık ve dış yanıtların temelinde yatan, yanıtlar arasındaki birliği sağlayan örtük özellik. devamı...
 • Dış Ticaret Bilançosu: Bir ülkenin dışalım ve dışsatımını yaptığı malların değerinin kaydedildiği hesap. krş. ödemeler bilânçosu, cari işlemler bilânçosu devamı...
 • Güneşin Görünürde Devinimi: Tutulum ve eşlek düzlemleri arasındaki 23° 27″lık açı nedeniyle, güneşin iki dönence arasında, gidiş ve dönüşü bir yıl süren devinimi. devamı...
 • Uyuşumsuzluk: Çekimler arasındaki uyuşumun sağlanamamasından ya da sonradan tamamlanmak üzere eksik bırakılmasından dolayı iki çekim arasında uyuşum eksikliğinden doğan durum. devamı...
 • şimşek: Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık, balkır, çakım, çakın, yalabık, yıldırak. Parıltı. devamı...
 • Sınırlayıcı Eğri: Bir grafikte iki faz arasındaki sınırı belirleyen çizgi. devamı...
 • Hata Terimi: İstatistikte gözlem değeri ile tahmin edilen değer arasındaki fark. devamı...

Net Hata Ve Noksan ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.