Net Working Capital Turnover ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Net Working Capital Turnover" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Net Working Capital Turnover" ne demek?

 1. (Muhasebecilik) net işŸletme sermayesi cirosu, dönen varlıklılar ile karşŸılaşŸtırıldığŸında bir şŸirketin borç endeksi (verimi değŸerlendirmek için kullanılan)

Net Working Capital Turnover nedir? İlişkili sözcükler

 • Net Working Capital Turnover: (Muhasebecilik) net işŸletme sermayesi cirosu, dönen varlıklılar ile karşŸılaşŸtırıldığŸında bir şŸirketin borç endeksi (verimi değŸerlendirmek için kullanılan) devamı...
 • Büyük Işletmeler: Çalışan sayısı ve işletme sermayesi belli bir büyüklüğün üstünde olup ürettikleri çıktıyla piyasayı ellerinde tutan işletmeler. Avrupa Birliği ölçütlerine göre çalışan sayısı 250 ve yıllık cirosu 50 milyon avronun üstünde olan işletmeler büyük işletme olarak kabul edilmektedir. devamı...
 • Immediate Liquidity Level: Anlık likidite seviyesi, (Muhasebe) anında nakit seviyesi, bir şŸirketin borçlarıyla karşŸılaşŸtırmalı nakit endeksi ve nakit değŸeri (kısa dönemde finansal istikrarı değŸerlendirmek için kullanılır) devamı...
 • Capitalization Weighted Index: Kapitalizasyon ağŸırlıklı endeks, her hissenin endeksi piyasa değŸeri kadar etkilediğŸi hisse senedi piyasası endeksi devamı...
 • Dengelemde Işletmenin Bütünlüğü Ilkesi: İşletmeyi ve ona ayrılmış özdeksel olan, olmıyan varlıklarla alacakları ve her tür işletme borçlarını, ana malı, bir bütün olarak tanımlama ve işletme dışında kalan varlık ya da yüklenimlerle ilişkili olmama ilkesi. devamı...
 • Venture Capital: Risk sermayesi, riziko sermayesi, yeni bir işŸe veya yeni bir işŸin hisse senetlerine yatırılan para devamı...
 • Durağan Varlıklar: Bir yıldan ya da bir olağan çalışma döneminden daha uzun sürelerle işletme çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen özdeksel olan ve olmayan işletme varlıkları. Bir mal ve işin yapımında devamı...
 • Debt Turnover Ratio: Borç devir oranı, mali istikrar ölçüsü olarak kabul edilen bir işŸletmenin satışŸla ilgili yükümlülükleri (Muhasebecilik) devamı...
 • Işletme Anamalı: Bk. işletme sermayesi devamı...
 • Administrative Accounting: Yönetim muhasebesi, muhasebecilik sistemi, muhasebecilik yöntemi devamı...

Net Working Capital Turnover ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.