neva sözlük anlamı nedir?


Sözlükte neva kelimesinin manası:

  1. Ses, ahenk, nağme.
  2. Klasik Türk müziğinde bir makam adı ve yegâhtan bir oktav tiz olan "re" perdesi.
  3. Refah, mutluluk.
  4. Kuvvet, zenginlik, servet.
  5. 1. ses, şada, makam, ahenk, name. 2. refah, zenginlik. güç, kudret. 3. doğu müziğinde bir makam.
  6. Bir yerden bir yere nakletmek.

neva ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları