never

never: ifadesiyle ilgili İngilizce ve Türkçe anlamı

İngilizce Anlamı:

 • At no time; on no occasion.
 • In no way; not at all.
 • Not ever; at no time in the past, present, or future.
 • To no degree or extent; not in the least.

Türkçe Anlamı:

 • Hiçbir zaman; hiçbir durumda.
 • Hiçbir şekilde; hiç de değil.
 • Asla; geçmişte, şimdiki zamanda veya gelecekte hiçbir zaman.
 • Hiçbir derece veya ölçüde değil; en azından değil.

Örnekler:

 • I have never been to Paris. (Ben hiç Paris’e gitmedim.)
 • I will never forget you. (Seni asla unutmayacağım.)
 • This is the best movie I have ever seen. (Bu, şimdiye kadar gördüğüm en iyi film.)
 • I am never going to do that again. (Bunu bir daha asla yapmayacağım.)

never: ifadesinin kullanımı

 • never: ifadesi, olumsuzluk bildirmek için kullanılır.
 • never: ifadesi, genellikle şimdiki zaman veya gelecek zaman kipleriyle kullanılır.
 • never: ifadesi, geçmiş zaman kipleriyle kullanıldığında, genellikle bir pişmanlık veya üzüntü duygusu ifade eder.

never: ifadesinin eş anlamlıları

 • never: ifadesinin eş anlamlıları şunlardır:

  • not ever
  • at no time
  • on no occasion
  • in no way
  • not at all
  • to no degree or extent
  • not in the least

never: ifadesinin zıt anlamlıları

 • never: ifadesinin zıt anlamlıları şunlardır:

  • always
  • ever
  • sometimes
  • occasionally
  • frequently
  • often
  • constantly

never: ifadesiyle ilgili deyimler

 • never say never: asla asla deme
 • never look back: asla geriye bakma
 • never give up: asla vazgeçme
 • never judge a book by its cover: kitabı kapağına göre değerlendirme
 • never put off until tomorrow what you can do today: yarına bırakma bugünün işini

never: ifadesiyle ilgili atasözleri

 • A bird in the hand is worth two in the bush. (Eldeki bir kuş, çalıdaki iki kuştan iyidir.)
 • A stitch in time saves nine. (Zamanında alınan bir dikiş, dokuz dikişi önler.)
 • The early bird gets the worm. (Erken kalkan kuş, solucanı kapar.)
 • Look before you leap. (Atlamadan önce düşün.)
 • Don’t put all your eggs in one basket. (Bütün yumurtalarını tek bir sepete koyma.)

Yayımlandı

kategorisi