nispeten ne demek

Nispeten

“Nispeten” kelimesi, “bir şeyin diğer bir şeye göre daha az veya daha fazla olması” anlamına gelir. Genellikle bir karşılaştırma yapmak için kullanılır. Örneğin, “A nispeten B’den daha büyüktür” cümlesi, A’nın B’den daha büyük olduğunu ifade eder.

“Nispeten” kelimesi ayrıca “bir şeyin ortalama veya normalden daha az veya daha fazla olması” anlamında da kullanılabilir. Örneğin, “Bu yıl nispeten sıcak bir kış geçiriyoruz” cümlesi, bu yılın ortalama veya normalden daha sıcak bir kış olduğunu ifade eder.

“Nispeten” kelimesi, birçok farklı bağlamda kullanılabilir. Aşağıda, “nispeten” kelimesinin kullanıldığı bazı örnekler verilmiştir:

 • Bu yıl nispeten yağışlı bir yıl oldu.
 • Bu araba nispeten ucuz.
 • Bu öğrenci nispeten zeki.
 • Bu şirket nispeten başarılı.
 • Bu ülke nispeten fakir.

“Nispeten” kelimesi, bir karşılaştırma yapmak veya bir şeyin ortalama veya normalden daha az veya daha fazla olduğunu ifade etmek için kullanılır. Genellikle olumlu veya olumsuz bir anlam taşımaz.

Nispeten Kelimesinin Eş Anlamlıları

 • Karşılaştırmalı olarak
 • Oranla
 • Mukayese edildiğinde
 • Nispetle
 • İzafi olarak
 • Bağlantılı olarak
 • Münasebetle
 • İlişki olarak
 • Göreceli olarak
 • Nazaran

Nispeten Kelimesinin Zıt Anlamlıları

 • Mutlak olarak
 • Kesinlikle
 • Tamamen
 • Bütünüyle
 • Hiçbir şekilde
 • Asla
 • Hiçbir zaman
 • Kesinlikle hayır
 • Asla olmaz
 • Mümkün değil

Yayımlandı

kategorisi