nitelikli

Nitelikli: İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı:

 • adjective: Having or showing desirable or valuable qualities; of high quality or standard.
 • noun: A person who has special skills or knowledge in a particular area.

Türkçe Anlamı:

 • sıfat: İstenilen veya değerli özelliklere sahip olan; yüksek kaliteli veya standartta olan.
 • isim: Belirli bir alanda özel becerilere veya bilgilere sahip kişi.

Ayrıntılı Açıklama:

Sıfat Olarak Nitelikli

“Nitelikli” sıfatı, aşağıdaki özelliklere sahip olan bir şeyi veya kişiyi tanımlamak için kullanılır:

 • Yüksek Kalite: Nitelikli bir şey veya kişi, genellikle üstün işçilik, malzemeler veya performans ile karakterize edilir.
 • İstenilen Özellikler: Nitelikli bir şey veya kişi, belirli bir amaç veya kullanım için gerekli olan özelliklere sahiptir.
 • Yüksek Standartlar: Nitelikli bir şey veya kişi, belirli bir endüstri veya meslek tarafından belirlenen standartları karşılar veya aşar.

İsim Olarak Nitelikli

“Nitelikli” kelimesi, aşağıdaki özelliklere sahip bir kişiyi tanımlamak için bir isim olarak da kullanılabilir:

 • Özel Beceriler: Nitelikli bir kişi, belirli bir alanda uzmanlaşmış ve yüksek düzeyde becerilere sahiptir.
 • Özel Bilgi: Nitelikli bir kişi, belirli bir konu veya alanda derinlemesine bilgiye sahiptir.
 • Sertifikalar veya Lisanslar: Nitelikli bir kişi genellikle, becerilerini ve bilgilerini doğrulayan sertifikalara veya lisanslara sahiptir.

Örnekler:

Sıfat Olarak:

 • Nitelikli bir mühendis
 • Nitelikli bir ürün
 • Nitelikli bir hizmet

İsim Olarak:

 • Şirketimizde birkaç nitelikli mühendis çalışıyor.
 • Bu pozisyon için nitelikli bir aday arıyoruz.
 • Nitelikli bir profesyonelin rehberliğine ihtiyacım var.

Nitelikli ile İlgili Terimler:

 • Yeterlilik: Belirli bir görev veya rolü yerine getirmek için gerekli olan minimum beceriler ve bilgiler.
 • Uzmanlık: Belirli bir alanda derinlemesine bilgi ve beceri.
 • Sertifikasyon: Bir kişinin belirli bir beceri veya bilgi setine sahip olduğunu doğrulayan resmi bir belge.
 • Lisans: Bir kişinin belirli bir mesleği icra etmesine izin veren resmi bir belge.

Sonuç:

“Nitelikli” kelimesi, hem sıfat hem de isim olarak, yüksek kaliteli veya standartta olan veya özel becerilere veya bilgilere sahip olan bir şeyi veya kişiyi tanımlamak için kullanılır. Nitelikli profesyoneller, işletmeler ve toplumlar için çok değerlidir, çünkü uzmanlıkları ve bilgileriyle önemli katkılarda bulunabilirler.


Yayımlandı

kategorisi