nöbetleşme

  1. Nöbetleşmek işi.

  2. Seslerin birbirinin yerine geçmesi olayı: Anadolu ağızları nöbet ~ löbet < Ar. nevbet; dönüm > dölüm, birāder > bilāder, rençper > leşber, öl-~el-, öldür-~eldür- (A. Caferoğlu, KD. Tr. 155-22, 242-10), kadar~kadan, gudan; bu yol~bu yon (Z. Korkmaz, GBAA. S. 77, § 123, krş not 217); Çuv. -v-~-l-~Ø: avtan~altan~atan, “horoz” < avat- «ötmek»; kavaßa~kalaßa «göbek» < köbäk; -k-~-p-: çiklet-~çiplet- «cıvıldamak»; m- > v- mal~val «ön taraf» > *öñül, makar~vakar «öküz» > *öküz (J. Benzing. Tschuw. Fundamenta I, s. 709) Alıntı kelimelerde, bir dilde bulunmayan bir sesi benzeri başka bir sese çevirme biçimindeki ses karşılanması olayı da bir türnöbetleşmedir: Ar. Hıdr <Hıdır > TT. Hızır, Ar. hıdmet > TT. hizmet, Ar. Fadıl > TT. Fazıl; Far. hoşnud > TT. hoşnut vb.


Yayımlandı

kategorisi