Noktainazardan ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Noktainazardan" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Noktainazardan" ne demek?

 1. Herhangi bir bakımdan.

Noktainazardan nedir? İlişkili sözcükler

 • Ulam: Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori. Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri, nicelik, devamı...
 • Yedek Oyuncu: Oyunculardan birinin herhangi bir sebeple takımdan çıkması gerektiğinde onun yerine oynayacak oyuncu, yardımcı oyuncu. Ayaktopu takımını oluşturan oyunculardan birinin herhangi bir nedenle takımdan çıkması ya da çıkarılması gerektiğinde onun yerine devamı...
 • Fizyolojik Gelişim: Canlı bir varlığın ya da herhangi bir örgenin görevsel bakımdan zamanla değişikliğe uğraması, gelişme göstermesi. devamı...
 • Gömüleme: Gömülemek işi. Paranın dolaşımdan çekilerek devinimsiz kılınması, herhangi bir harcama yapılmaksızın elde tutulması. devamı...
 • Heyecanlanmak: Herhangi bir sebeple güçlü, geçici bir duygulanımdan etkilenmek, heyecana gelmek, coşmak Örnek: Cümleleri parlaktı, jestlerle konuşuyordu, heyecanlandırıyor ve heyecanlanmış görünüyordu. T. Buğra devamı...
 • Kasımdan On Gün Evvel Ek, On Gün Sonra Ekme: Ekim zamanı kasımdan on gün önce biter, kasımdan on gün sonra ekilen tohum verimli olmaz. devamı...
 • Atık Su: Evlerde, iş yerlerinde kullanımdan dolayı kirlenen ve bina dışına sevk edilen pis su. Evlerdeki ticari ve endüstriyel kullanımdan sonraki sularla, yerleşim bölgelerinden gelen kirli yağmur suları. devamı...
 • Kıskanmak: Sevgide veya kendisiyle ilişkili şeylerde bir başkasının ortaklığına, üstün durumda görünmesine dayanamamak Örnek: Mühür gözlüm seni elden / Sakınırım, kıskanırım. Âşık Ali İzzet Özkan Herhangi bir bakımdan kendinden üstün gördüğü birinin bu üstünlüğünden acı duymak, günülemek, haset etmek. devamı...
 • Sayışımlama: Alacakla vereceği sayışma yoluyla karşılama. Karşılıklı para ve aynı türden benzeri özdeklere ilişkin önemli alacakların birbirini karşılayarak borçlu ve alacaklı durumu ortadan kaldırmaları. devamı...
 • Uyarlamak: Birbirine herhangi bir bakımdan uyar duruma getirmek, intibak ettirmek. Edebî eserleri, sinema, tiyatro, radyo ve televizyonun teknik imkânlarına uygun duruma getirmek, adapte etmek. devamı...

Noktainazardan ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.