Noma ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Noma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Noma" ne demek?

 1. İnsan, maymun ve köpeklerde, bağışıklık yetersizliği ve beslenme yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan, kangren oluşumuyla belirgin, normal ağız florası içinde yer alan bakterilerden kaynaklanan bir çeşit derin ağız yangısı, stomatitis gangrenosa.

Noma nedir? İlişkili sözcükler

 • Arkebakteriler: Monera içinde gerçek peptidoglikan yapılan olmayan ve bazı özellikleri bakımından bakterilerden ayrı bir grup olarak tanımlanan, aşırı sıcak, aşırı tuzlu ortamlarda yaşayabilen mikroorganizmalar. Hücre duvarlarında peptidoglikan katman bulunmayan ve karakteristik devamı...
 • Sığırların Kangrenli Nezlesi: Herpesviridae ailesinde, Gammaherpesvirinae alt ailesindeki bir virüsün sığırlarda keratokonjunktivitis, stomatitis, ensefalitis ve deri egzantemleriyle belirgin; akut, bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalığı, kangrenli nezle, koriza kangrenoza bovum, coryza gangrenosa bovum, malign kataral fever, CGB. Virüsün etkisiyle T lenfositlerde ve lenfoblastlarda üreme, vaskülitis ve doku nekrozları oluşur. T-lenfositlerin üremesi virüsün baskılayıcı T lenfositlerini enfekte etmesinden kaynaklanır. devamı...
 • Kedi Pellerası: Niyasin yetersizliğinden kaynaklanan, konjunktiva yangısı, ülserli ağız yangısı, kıl dökülmesi ve kabuklu deri yangısıyla belirgin kedilerde görülen bir beslenme hastalığı. devamı...
 • Zon: Kuşak Benzer fauna ve flora ile belirlenen bir alan; bazı türlerin münhasıran bulunduğu bir alan. devamı...
 • Buzsul Alanı: Öğeciklerin ve üşerlerin bir buzsul örgüsü içinde yerleşimlerinden kaynaklanan yerel duruk elektrik alanı. Öğeciklerin ve üşerlerin bir buzsul örgüsü içinde yerleşimlerinden kaynaklanan yerel duruk elektrik alanı. devamı...
 • Beagle Köpeklerinin Ağrı Sendromu: Erişkin Beagle ve nadiren diğer ırk köpeklerde ateş, koroner ve diğer atardamarlarda yangı, tromboz, meningitis, amiloidozis, boyun kaslarında infarktüs, kanama, atrofi, ağrı ve eklem yangısıyla belirgin immun aracılı yangısından kaynaklanan kalıtsal hastalık, Beagle köpeklerinin meningitisi. devamı...
 • Escherichia Coli: İnsan ve sıcakkanlı hayvanların bağırsak florasında bulunan ve bazı suşları bağırsaklarda yangıya sebep olan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob, kısa çomak biçiminde bakteri. İnsan, hayvan ve balıkların bağırsak florasında dominant devamı...
 • Yüzeysel Benekli Keratitis: Yangılı özellikte olmayan ve olasılıkla epitel hiperplazi odaklarından oluşan çok sayıda küçük donuklaşmalarla belirgin, kronik irrtitasyonlardan kaynaklanan kornea yangısı. devamı...
 • Aktinobasillozis: Sığırlarda, seyrek olarak koyun ve domuzlarda, derin ağız yangısıyla seyreden, Actinobasillus lignierisi’nin neden olduğu, özellikle dilde piyogranülomlu yangısal değişimlerle belirgin bakteriyel bir hastalık, odun dil. devamı...
 • Kussmaul Solunum: Asidoz komasında görülen normale göre derin ve hızlı solunum. devamı...

Noma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.