Noneducable ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Noneducable" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Noneducable" ne demek?

 1. EğŸItilemez, eğŸitim verilemez, öğŸretilemez

Noneducable nedir? İlişkili sözcükler

 • Uneducable: EğŸItilemez, öğŸretilemez devamı...
 • Undatable: Tarih verilemez, tarih kararlaşŸtırılamaz; zamanına karar verilemez, zamanı belirlenemez devamı...
 • Education: Eğitim, eğitim ve öğretim, tedris, tahsil, maarif, yetiştirme, eğitme İlim, irfan devamı...
 • Karşılaştırmalı Eğitim: Eğitim sorunlarının daha geniş bir çerçeve içinde ele alınması ve kavranması amacıyle değişik ülkelere ilişkin eğitim kuram ve uygulamalarını inceleyen eğitim dalı. devamı...
 • Unteachable: Öğretilemez, öğrenemez, söz dinlemez devamı...
 • Edu: (education) “education (eğŸitim)”, eğŸitim; bir üniversiteye veya başŸkaca bir eğŸitim kurumunu belirten kısaltma (internet adresleri) devamı...
 • Genel Denetim: Bir eğitim örgütünün ya da bir eğitim-öğretim kurumunun belli bir bölümü ya da yönü yerine, onun özdeksel durum ve olanakları ile her türlü eğitim ve öğretim etkinliklerini, yönetim ve büro işlerini, görevlilerin çalışmalarını tümüyle incelemek ve değerlendirmek için yapılan denetim. devamı...
 • Inaudible: İşitilemez, duyulamaz Duyulamaz, işitilemez devamı...
 • Coeducational: Karma eğitime ait; karma eğitimin uygulandığı bir okulda okuyan; karma eğitim uygulayan. Karma öğŸretimin, aynı kurum içerisinde ve aynı sınıflarda farklı cinsiyetlerin bir arada eğŸitim görmeleri ile alakalı devamı...
 • Ineducable: EğŸitilemez, yetişŸtirilemez devamı...

Noneducable ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.