Nor Yet ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Nor Yet" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Nor Yet" ne demek?

 1. Bile

Nor Yet nedir? İlişkili sözcükler

 • Bililtizam: Bile bile, bilerek ve isteyerek. Bile bile. Bir şeyi doğru ve lüzumlu görüp taraftar olmakla. (Osmanlıca’da yazılışı: bil-iltizam) devamı...
 • Composite: Bileşik, mürekkep Karma, karışık, muhtelit devamı...
 • Etan: Formülü C2H6 olan, doymuş hidrokarbon sınıfından, gaz halinde, doğal gazda bol bulunan bileşik C2H6 bileşimli, renksiz, kokusuz, görünmez; kok fırını gazı ile doğal gaz bileşiminde bulunan, hidrokarbonların parafin dizisinin ikinci devamı...
 • Tiyo: Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren NaOCN bileşiği sodyum siyanat, NaSCN bileşiği sodyum tiyosiyanatta olduğu gibi ön ek. Na2S2O3 sodyum tiyosülfat bileşiğinde sülfat anyonundaki (SO42-) bir oksijenin yerini bir kükürt atomu almıştır. devamı...
 • Transaminaz: Aminotransferaz. Amino grubunun, bir bileşikten diğer bir bileşiğe geçmesini veya aynı bileşik içinde yer değiştirmesini sağlayan enzim, aminotransferaz. devamı...
 • Doğrusal Geçerli önerme: Yalınç bileşenlerinin bütün değerlemeleri için doğru olan bileşik önerme, yalnızca içinde geçen doğrusal eklemler gereği geçerli olan bileşik önerme, || Örn. (…) . devamı...
 • ötektoidüstü Bileşimi: Ötektoid bileşiminin üs;ünde ve çözüneni, ötektoid bileşimininkinden çok olan bileşim. devamı...
 • ötektoidaltı Bileşimi: Ötektoid bileşiminin altında ve çözüneni, ötektoid bileşimininkinden az olan bileşim. devamı...
 • Kreatin: Omurgalı kasında bulunan azotlu bir bileşik. Kasın kasılması sırasında ATP sağlanması içinkreatin fosfat olarak ADP’ye yüksek enerjili fosforu grubu veren bileşik. Glisinden, arjininin guanido grubundan ve bunlara ek olarak S-adenozil-metiyoninden devamı...
 • Sükatla Geçiştirmek: Sözü edilmesi gereken bir noktayı söylemeden atlamak, bile bile bir konuya hiç değinmemek. devamı...

Nor Yet ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.