nöraminidaz proteini sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nöraminidaz proteini kelimesinin manası:

  1. İnfluenza virüslerin zarfının yapısında bulunan ve nöraminidaz enzimi etkinliğine sahip olan bir protein türü.

nöraminidaz proteini ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları