Nörofilament ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Nörofilament" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Nörofilament" ne demek?

 1. Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler.

Nörofilament nedir? İlişkili sözcükler

 • Nörofilament: Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler. devamı...
 • Nükleik Asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti devamı...
 • Nükleik Asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti devamı...
 • Ribonükleik Asit, RNA: Protein sentezinde rol oynayan ribozomal RNA (rRNA), mesajcı RNA (mRNA) ve taşıyıcı RNA (tRNA) olmak üzere üç tipi bulunan, DNA’nın transkripsiyonuyla oluşan tek zincirli nükleik asit molekülü. devamı...
 • Doku Uyuşurluk Antijenleri Dua: Memelilerde yabancı dokuları tanımakla görevli, sınıf I, II ve III olmak üzere üç tipi bulunan, glikoprotein tabiatındaki zar molekülleri. Sınıf I antijenleri TCD8+ lenfositlerinde, sınıf II antijenleri ise TCD4+ lenfositlerinde görev yapar. İnsanda HLA (HLA2 ve HLAW68) tipleri, farelerde H-2 tipleri vardır. Polimorfîk gen ürünleridir. MHC antijenleri. devamı...
 • Doku Uyuşurluk Antijenleri Dua: Memelilerde yabancı dokuları tanımakla görevli, sınıf I, II ve III olmak üzere üç tipi bulunan, glikoprotein tabiatındaki zar molekülleri. Sınıf I antijenleri TCD8+ lenfositlerinde, sınıf II antijenleri ise TCD4+ lenfositlerinde görev yapar. İnsanda HLA (HLA2 ve HLAW68) tipleri, farelerde H-2 tipleri vardır. Polimorfîk gen ürünleridir. MHC antijenleri. devamı...
 • Hinge: Menteşe, reze Dayanak noktası, destek, esas devamı...
 • Ara Filamentler: Çeşitli hücrelerin sitoplâzmalarında bulunan keratinler (en az 15 polipeptitten oluşan asidik, bazik tipleri), dezmin. vimentin, periferin, nörofilâmentler ve çekirdek plazmasındaki lâminler (A, B, C tipleri) gibi çeşitli molekül ağırlıklarına sahip, 10 nanometre kadar çaptaki ipliksi proteinler, İntermedyer filament. devamı...
 • Telek: Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy. Tüy bayrağı radyoluslar aracılığıyla dik olan ve kuşun vücudunun en dışında devamı...
 • Kemik Iliği: Büyük kemiklerin merkezinde bulunan ve yeni kan hücrelerinin üretildiği doku. Uzun kemiklerin ortalarında, kısa kemiklerin aralarında bulunan boşlukları dolduran, içindeki yağ oranına göre sarı ve kırmızı ilik olarak iki tipi devamı...

Nörofilament ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.