nörohumoral sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nörohumoral kelimesinin manası:

  1. Sinir ucunda açığa çıkan maddeyle ilgili olan.

nörohumoral ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları