nöroleptik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nöroleptik kelimesinin manası:

  1. Belirgin bir yatışma ve uykuya yol açmaksızın hareketlerde yavaşlama çevre ve uyarılara ilgisizlik, heyecansızlık, kayıtsızlık, sakinleşme yapan ilaç.
  2. Genellikle bazı psikozların tedavisinde kullanılan ve beyinde nöronların dopaminerjik almaçlarını engelleyerek dopaminerjik aşırımı baskılayan ilaç, antipsikotik.

nöroleptik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları