nöromüsküler kavşak engelleyici ilaç sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nöromüsküler kavşak engelleyici ilaç kelimesinin manası:

  1. Nöro-Müskuler kavşaklarda, kavşak sonrası zarda bulunan nikotinik almaçları kapatarak asetilkolinle etkilenmelerini ve böylece uyarılmalarını önleyerek çizgili kaslarda gevşemeye neden olarak etki oluşturan ilaç.

nöromüsküler kavşak engelleyici ilaç ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları