nörosekresyon sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nörosekresyon kelimesinin manası:

  1. Beynin bazı hücrelerinin hormon salgılaması olayı. Nöroendokrin.
  2. Bazı sinir hücreleri tarafından, hormon niteliğinde madde salgılanması.

nörosekresyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları