north sözlük anlamı nedir?

Sözlükte north kelimesinin manası:

  1. Kuzey bölge, kuzey
  2. ), (s.), (z.) kuzey
  3. (bh) bir memleketin kuzey kısımları
  4. Kuzey
  5. Kuzeyden esen veya gelen
  6. Kuzeye bakan
  7. Kuzeye doğru, kuzey tarafta

north ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları