nostrum sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nostrum kelimesinin manası:

  1. Kocakarı ilâcı
  2. Dertlere çare olarak birinin ortaya attığı fikir
  3. Her derde deva.
  4. Kocakarı ilacı, her derde deva, dertlere çare olacağı öne sürülen yenilik

nostrum ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları