noter ne demek

Noter Nedir?

Noter, resmi belgelerin düzenlenmesi, onaylanması ve saklanması gibi işlemleri yapan kamu görevlisidir. Noterler, adli ve idari işlemlerde önemli bir rol oynarlar.

Noterlerin Görevleri

Noterlerin görevleri arasında şunlar yer alır:

 • Resmi belgelerin düzenlenmesi ve onaylanması
 • Belgelerin aslına uygunluğunun tasdik edilmesi
 • Belgelerin tercüme edilmesi ve onaylanması
 • Belgelerin saklanması ve arşivlenmesi
 • Miras işlemlerinin yürütülmesi
 • Evlilik sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Boşanma işlemlerinin yürütülmesi
 • Şirket kuruluş işlemlerinin yürütülmesi
 • Tapu işlemlerinin yürütülmesi
 • Motorlu taşıt işlemlerinin yürütülmesi

Noterlerin Yetkileri

Noterler, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 • Resmi belgeleri düzenleme ve onaylama yetkisi
 • Belgelerin aslına uygunluğunu tasdik etme yetkisi
 • Belgeleri tercüme etme ve onaylama yetkisi
 • Belgeleri saklama ve arşivleme yetkisi
 • Miras işlemlerini yürütme yetkisi
 • Evlilik sözleşmelerini düzenleme yetkisi
 • Boşanma işlemlerini yürütme yetkisi
 • Şirket kuruluş işlemlerini yürütme yetkisi
 • Tapu işlemlerini yürütme yetkisi
 • Motorlu taşıt işlemlerini yürütme yetkisi

Noterlerin Sorumlulukları

Noterler, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Görevlerini dikkatli ve özenli bir şekilde yerine getirme sorumluluğu
 • Belgelerin düzenlenmesi ve onaylanması sırasında yasalara uygun hareket etme sorumluluğu
 • Belgelerin aslına uygunluğunu tasdik ederken dikkatli olma sorumluluğu
 • Belgeleri tercüme ederken ve onaylarken dikkatli olma sorumluluğu
 • Belgeleri saklarken ve arşivlerken dikkatli olma sorumluluğu
 • Miras işlemlerini yürütürken yasalara uygun hareket etme sorumluluğu
 • Evlilik sözleşmelerini düzenlerken yasalara uygun hareket etme sorumluluğu
 • Boşanma işlemlerini yürütürken yasalara uygun hareket etme sorumluluğu
 • Şirket kuruluş işlemlerini yürütürken yasalara uygun hareket etme sorumluluğu
 • Tapu işlemlerini yürütürken yasalara uygun hareket etme sorumluluğu
 • Motorlu taşıt işlemlerini yürütürken yasalara uygun hareket etme sorumluluğu

Noterlerin Eğitimi

Noterler, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra noterlik sınavına girerler. Noterlik sınavını geçenler, noterlik stajı yaparlar. Noterlik stajını tamamlayanlar, noterlik mesleğine başlayabilirler.

Noterlerin Çalışma Saatleri

Noterler, genellikle hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında çalışırlar. Ancak, bazı noterler hafta sonu da çalışabilirler.

Noter Ücretleri

Noter ücretleri, yapılan işleme göre değişir. Noter ücretleri, noterlik tarifesinde belirlenir.

Noter Seçimi

Noter seçerken, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Noterin deneyimi
 • Noterin uzmanlığı
 • Noterin ücreti
 • Noterin çalışma saatleri
 • Noterin ofisinin konumu

Yayımlandı

kategorisi