nötrofil lökosit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nötrofil lökosit kelimesinin manası:

  1. (Yun. philein: sevmek; leukos: ak; kytos: boşluk) Fagositoz yapan, loplu çekirdekli, granüllü beyaz kan hücresi.
  2. Kanda akyuvarların % 60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasında pembeye boyanabilen küçük granüller içeren, fagositozda ve yangıda görevli, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı çekirdeği bulunan akyuvar, polimorfnükleer lökosit.

nötrofil lökosit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları