nötron sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nötron kelimesinin manası:

  1. Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan bir atom cisimciği.
  2. Bk. ılıncık
  3. Atom çekirdeğinin yapısında bulunan yüksüz partiküller.
  4. Yükü sıfır, kütlesi 1,6749.10-24 g olan ve atomların çekirdeğini oluşturan kalımlı temel parçacık.
  5. Hidrojenden ağır, her atomda bulunan, kütlesi protondan hafifçe daha ağır, yüksüz, çekirdek parçacığı.

nötron ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları