Nüfus Kestirmesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Nüfus Kestirmesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Nüfus Kestirmesi" ne demek?

 1. Nüfus sayımlarının ortaya koyduğu verilere dayanarak, bir bölge ya da ülkenin gelecek yıllardaki nüfusunu ve niteliklerini saptamak amacıyla yapılan çalışmaların tümü.

Nüfus Kestirmesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Insan Gücü Planlaması: İşletmelerin insan kaynakları bölümünce, gelecek yıllardaki işgücü gereksiniminin nitelik ve niceliğini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar. İktisadi ve sosyal kalkınma için gerekli insan gücü kaynaklarının nitelik ve niceliğini belirlemek amacıyla yapılan devamı...
 • Yerbetimsel Araştırma: Bir kent ya da kasabanın düzentasarının hazırlanmasında yardımcı veri olarak kullanılmak üzere, o yerleşim yerinin engebelerinin niteliklerini saptamak amacıyla yapılan araştırma. devamı...
 • Ucaylaşım: Bir ülkenin kentsel sıradüzeninde kimi kentlerin toplumsal ve ekonomik ilişkiler açısından kendisine bağlı daha küçük yerleşme birimlerinden oluşan kümelerin özeği olarak hızlı büyümesi ve ülkenin nüfusunu ve ekonomik etkinliklerini kendine doğru çekmesi. devamı...
 • Nüfus Cüzdanı: Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kâğıdı, kafa koçanı, nüfus kâğıdı, nüfus tezkeresi. devamı...
 • Naat: Bir şeyin niteliklerini övme. Hz. Muhammed’in niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan kaside. devamı...
 • Hava Kestirmesi: Havabilgisi alanında çeşitli araç ve aygıtlardan yararlanılarak yapılan incelemeler sonunda, yalnız bulunulan yerde değil, geniş bir bölgede gelecek gün ya da günlerdeki hava, koşullarının belirlenmesi. devamı...
 • Uzanca: Bilinen verilere dayanarak bir ölçüm değerinin gelecekte ya da geçmişteki değerini kestirme yordamı. devamı...
 • Kırsal Nüfus: Tarımla uğraşan, genellikle şehir sınırları dışında, köy ve kasabalarda yaşayan nüfus. Kent dışında yaşayan, ekonomisinde tarımsal çalışmaların egemen olduğu insan topluluğu. devamı...
 • Düzlük Tasarı: Bezem kurulması, alıcı ve sestoplar devinimleri, kişilerin devinimleri, giriş ve çıkışlar gibi çeşitli çevirim çalışmalarının ayrıntılarını önceden saptamak amacıyla hazırlanan tasar. devamı...
 • Nedensel çözümleme: Çizelgelenmiş ve bağıntı çözümlemesinden geçirilmiş verilere dayanarak incelenen değişkenler arasında nedensel sıra düzeni kurma işlemi. devamı...

Nüfus Kestirmesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.