Nükleik Asit Melezlemesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Nükleik Asit Melezlemesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Nükleik Asit Melezlemesi" ne demek?

 1. Birbirinin tamamlayıcısı olan polinükleotitler arasında hidrojen bağları aracılığı ile çift iplikli DNA oluşması.

Nükleik Asit Melezlemesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Nükleik Asit Melezlemesi: Birbirinin tamamlayıcısı olan polinükleotitler arasında hidrojen bağları aracılığı ile çift iplikli DNA oluşması. devamı...
 • Yapışkan Uç: Bazı restriksiyon endonükleazlarının oluşturduğu DNA parçalarındaki her biri diğerinin tamamlayıcı olduğundan aralarında yeniden hidrojen bağları oluşabilen kısa çıkıntılı tek iplikli dizeler. devamı...
 • Dna Rna Melezi: Bir DNA zincirinin tamamlayıcı baz çiftleri aracılığıyla bir RNA zincirine hidrojen bağıyla bağlanması sonucunda oluşan bir çift sarmal. DNA RNA hibridi. devamı...
 • Sıvı Hibridizasyon: Birbirinin tamamlayıcısı olan DNA ipliklerinin sıvı içinde oluşturdukları tepkime. devamı...
 • Dna Melezlemesi: Tamamlayıcısı olan DNA tek ipliklerinin, H bağları ile çift iplikçik oluşturmaları. DNA hibridizasyon. devamı...
 • Zayıf Bağlar: Hücrede, moleküller arasında önemli etkileşimlere aracılık eden, kopmaları için fazla enerjiye gerek olmayan, kovalent olmayan bağlar. İyonik bağlar, hidrojen bağları, van der Waals bağları gibi. Hücrede moleküller arasında önemli etkileşimlere devamı...
 • Nükleik Asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti devamı...
 • Nükleik Asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti devamı...
 • Cdna: Tamamlayıcı DNA. Haberci RNA şablonundan sentezlenerek elde edilen DNA şeklinde de tanımlanabilir. Bk. tamamlayıcı DNA devamı...
 • Deoksiribonükleik Asit Dna: Birçok organizmanın kalıtsal karakterlerinin tayininde rol oynayan, hücre bölündüğü zaman kendi kopyalarını yaparak oğul hücrelere geçen genetik materyal. Adenin, sitozin, guanin ve timin bazlarından biri, fosforik asit ve deoksiriboz şekerinden oluşan nükleotitlerin oluşturdukları birbirlerine hidrojen bağlarıyla bağlanarak kıvrılmış iki zincirli sarmal yapı. devamı...

Nükleik Asit Melezlemesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.