nükleon sözlük anlamı nedir?


Sözlükte nükleon kelimesinin manası:

  1. Atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötronun ortak adı.
  2. Bk. çekincik
  3. Bk. çekirdek parçacığı (II)
  4. Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlarla yüksüz nötronların genel adı.
  5. Proton ya da nötron gibi, atom çekirdeğinin temelini oluşturan parçacık.

nükleon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları