nükleon sayısı ne demek

Nükleon Sayısı

Nükleon sayısı, bir atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötronların toplam sayısıdır. Bir atomun kütle numarası, nükleon sayısına eşittir. Nükleon sayısı, bir atomun kimyasal özelliklerini belirler.

Nükleon Sayısının Hesaplanması

Bir atomun nükleon sayısı, aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

Nükleon sayısı = Proton sayısı + Nötron sayısı

Örneğin, karbon-12 atomunun 6 protonu ve 6 nötronu vardır. Bu nedenle, karbon-12 atomunun nükleon sayısı 12’dir.

Nükleon Sayısının Önemi

Nükleon sayısı, bir atomun kimyasal özelliklerini belirler. Bir atomun nükleon sayısı arttıkça, atomun kütlesi de artar. Bu nedenle, nükleon sayısı arttıkça, atomun kimyasal özellikleri de değişir.

Örneğin, hidrojen atomunun 1 protonu ve 0 nötronu vardır. Bu nedenle, hidrojen atomunun nükleon sayısı 1’dir. Hidrojen atomunun kütlesi de 1 birim atom kütlesidir. Hidrojen atomunun kimyasal özellikleri, diğer atomların kimyasal özelliklerinden farklıdır.

Karbon atomunun 6 protonu ve 6 nötronu vardır. Bu nedenle, karbon atomunun nükleon sayısı 12’dir. Karbon atomunun kütlesi de 12 birim atom kütlesidir. Karbon atomunun kimyasal özellikleri, hidrojen atomunun kimyasal özelliklerinden farklıdır.

Nükleon Sayısı ile İlgili Faydalı Siteler

Nükleon Sayısı ile İlgili Faydalı Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi