nükleosit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte nükleosit kelimesinin manası:

  1. Riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan herhangi bir grup bileşik. Adenozin, sitidin, üridin, timidin, guanidin gibi.
  2. Bir pürin veya pirimidin bazının riboz veya deoksiriboz şekerine bağlanmasıyla oluşan bir bileşik.

nükleosit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları