Nükleosit ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Nükleosit" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Nükleosit" ne demek?

 1. Riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan herhangi bir grup bileşik. Adenozin, sitidin, üridin, timidin, guanidin gibi.

 2. Bir pürin veya pirimidin bazının riboz veya deoksiriboz şekerine bağlanmasıyla oluşan bir bileşik.

Nükleosit nedir? İlişkili sözcükler

 • Nükleotit: Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit devamı...
 • Nükleotit: Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit devamı...
 • Nükleik Asitler: Nükleotit denen ve pürin ya da pirimidin bazlarının biri, riboz ya da deoksiriboz şekerinden biri ve bir fosforik asitten oluşan birimlerin tekrarlanması ile meydana gelen ve çekirdekte ve sitoplâzmada bulunan asitler. DNA, RNA. devamı...
 • Adenozin Difosfat, ADP, DADP: Enerji taşıma reaksiyonlarında önemli olup adenozin trifosfata (ATP) dönüşen, genellikle şekeri riboz olanlar ADP ile deoksiriboz olanlar dADP ile gösterilen, peş peşe iki fosfat grubunun bağlandığı, adenozin taşıyan bir nükleotit. devamı...
 • Adenozin Difosfat Adp Dadp: Peş peşe iki fosfat grubunun bağlandığı, adenozini taşıyan nükleotit. Enerji taşıma reaksiyonlarında önemli olup adenozin trifosfata (ATP) dönüşen, fotosentez ile oksidatif fosforilâsyon olaylarında adenozin trifosfattan oluşan nükleotit. Genellikle şekeri riboz olanlar ATP ile, deoksiriboz olanlar dATP ile gösterilir. devamı...
 • Deoksitimidin: Bir pirimidin bazı olan timinin deoksiriboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit. devamı...
 • Timidin T: Bir pirimidin olan timin bazının, deoksiriboz şekere bağlanması ile oluşan nükleosit. devamı...
 • Adenozin Trifosfat, ATP, DATP: Bütün canlıların metabolik reaksiyonlarında, fotosentez ve oksidatif fosforilasyon sırasında adenozin difosfata dönüşerek enerji ve fosfat, adenozin monofosfata dönüşerek de enerji ve pirofosfat veren, genellikle şekeri riboz olanlar ATP ile deoksiriboz olanlar dATP ile gösterilen, peş peşe üç fosfat grubu taşıyan riboz şekerine bağlı adenozinden oluşan bir nükleotit. devamı...
 • Adenozin Trifosfat Atp Datp: Peş peşe üç fosfat grubu taşıyan riboz şekerine bağlı adenozinden oluşan bir nükleotit. Riboz şekeri yerine deoksiriboz bulunduğu durumda dATP oluşur. Enerji yüklü olan bu molekül enerji kaynağı olarak, bütün canlıların metabolik reaksiyonlarında fotosentez ve oksidatif fosforilâsyon sırasında adenozin difosfata (ADP) dönüşerek enerji ve fosfat (Pi) ve adenozin monofosfata (AMP) dönüşerek enerji ve pirofosfat (PPi) devamı...
 • Hidrat: Bir cismin suyla birleşmesiyle veya bazı madenler üzerinde suyun etkisiyle oluşan bileşik. Sodyum sülfat heptahidratta (Na2SO devamı...

Nükleosit ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.